Ngành ngân hàng giai đoạn trước 1990 và Những cải cách từ 1990 -> nay

Ngành ngân hàng giai đoạn trước 1990 và Những cải cách từ 1990 -> nay

Trước năm 1945, hệ thống tiền tệ, tín dụng ngân hàng Việt Nam được thiết lập và bảo hộ bởi Pháp thông qua Ngân hàng Đông Dương. Ngân hàng Đông Dương vừa đóng vai trò là ngân hàng Trung ương trên toàn Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia), vừa là ngân hàng thương mại. Ngân hàng Quốc Gia Việt Nam được thành lập năm 1951 và đổi tên thành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đến năm 1976, Ngân hàng Quốc gia ở miền Nam được hợp nhất vào Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tạo thành hệ thống Ngân hàng Nhà nước duy nhất của cả nước. Hệ thống tổ chức thống nhất của NHNN bao gồm: Ngân hàng Trung ương đặt trụ sở chính tại thủ đô Hà Nội, các chi nhánh NHNN tại các tỉnh, thành phố và các phòng giao dịch ngân hàng cơ sở tại các huyện, quận trên phạm vi cả nước.
Quá trình phát triển của hệ thống Ngân hàng Việt đến trước 1990 có thể được chia làm 3 thời kỳ như sau:
Thời kỳ 1951 – 1954: Trong thời kỳ này, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được thành lập và hoạt động độc lập tương đối trong hệ thống tài chính, thực hiện một số nhiệm vụ như: Phát hành giấy bạc ngân hàng, thu hồi giấy bạc tài chính; Thực hiện quản lý Kho bạc Nhà nước góp phần tăng thu, tiết kiệm chi, thống nhất quản lý thu chi ngân sách; Phát triển tín dụng ngân hàng phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hoá, tăng cường lực lượng kinh tế Quốc doanh;
Thời kỳ 1955 – 1975: Trong thời kỳ này, Ngân hàng Quốc gia đã thực hiện những nhiệm vụ như: Củng cố thị trường tiền tệ, giữ cho tiền tệ ổn định, góp phần bình ổn vật giá, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc khôi phục kinh tế; Phát triển công tác tín dụng nhằm phát triển sản xuất lương thực, đẩy mạnh khôi phục và phát triển nông, công, thương nghiệp;
Thời kỳ 1975 – 1989: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện nhiệm vụ thống nhất tiền tệ trong cả nước, phát hành các loại tiền mới của nước CHXHCN Việt Nam, thu hồi các loại tiền cũ ở cả hai miền Nam – Bắc. Đến cuối những năm 80, hệ thống Ngân hàng Nhà nước về cơ bản vẫn hoạt động như là một công cụ ngân sách, chưa thực hiện các hoạt động kinh doanh tiền tệ theo nguyên tắc thị trường. Sự thay đổi về chất trong hoạt động của hệ thống ngân hàng – chuyển dần sang hoạt động theo cơ chế thị trường chỉ được bắt đầu khởi xướng từ cuối những năm 80, và kéo dài cho tới ngày nay.

Những cải cách từ 1990 – nay

Trong giai đoạn này, quá trình cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể và nhiều thay đổi quan trọng. Năm 1990 đánh dấu mốc quan trọng trong ngành ngân hàng VN với sự thành lập của bốn ngân hàng thương mại Nhà nước (TMNN). Kể từ đó, hệ thống ngân hàng hai cấp đã thay thế hệ thống ngân hàng đơn cấp, hoạt động theo định hướng thương mại. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và là một ngân hàng trung ương; trong khi đó hệ thống các ngân hàng thương mại thực hiện chức năng kinh doanh.
Những cải cách tiếp theo trong giai đoạn 1991 – 1992 đã dẫn tới sự hợp nhất, thành lập mới và ra đời của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP), ngân hàng liên doanh (NHLD), các chi nhánh và văn phòng đại diện của ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Hệ thống ngân hàng Việt
Nam đã phát triển tương đối đa dạng. Một loạt các hợp tác xã tín dụng đã được sáp nhập và hợp nhất để tạo thành các ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn và đô thị.
(Sưu Tầm tin tức)

Tin Liên Quan